วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การอ่านคิดวิเคราะห์จากเพลง

การพิจารณาบทเพลง เราจะวิเคราะห์ในสิ่งต่อไปนี้
1.เนื้อหา เพลงทุกเพลงจะมีเนื้อหาที่ต้องการถ่ายทอดมาส่ผู้ฟัง บางเพลงจะแสดงความคิดที่มีคุณค่ากับชีวิต เช่นให้ข้อคิดเตือนใจ ให้คำสอน ปลอบใจเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีสุข แต่บางเพลงต้องการระบายหรือบอกเล่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาเท่านั้น การวิเคราะห์เนื้อหาเราจะต้องทราบจุดมุ่งหมายของผู้แต่งว่าต้องการเสนอเนื้อหาด้านใด
2.กลวิธีการแต่ง เพลงจะมีการใช้คำฟุ่มเฟือยเพื่อใช้ถ่ายทอดอารมณ์ มีการใช้ภาษาเพื่อสร้างจินตนาการและบางเพลงอาจมีการใช้สัญลักษณ์อุปมาเปรียบเทียบ
3.อารมณ์ของเพลง คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อผู้แต่งใช้สำนวนภาษาที่กระทบอารมณ์และถ่ายทอดออกมา เช่น ความรัก ความโกรธ ความเศร้า ซึ่งเมื่อผ่านการตีความหมายก็จะได้รับรสที่มีอารมณ์คล้อยตามผู้แต่ง
4.สาระสำคัญ คือ สิ่งสำคัญหรือข้อคิดที่ผู้แต่งต้องการถ่ายทอดออกมาผ่านบทเพลง
การวิเคราะห์บทเเพลง
1.เพลงซับน้ำตาอันดามัน
2.เพลงทุ่งรวงทอง
3.เพลงต้นไม้ของพ่อ
4.เพลงอคาเดมีแฟนทาเซีย
5.เพลงดอกหญ้าในป่าปูน
6.เพลงผีเสื้อกับดอกไม้
7.เพลงหกสิบล้านไทย
8.เพลงสามัคคีพื่น้องไทย
9.เพลงดูดาวบนตักแม่
10.เพลงบุษบาเสี่ยงเทียน
11.เพลงความซื่อสัตย์
12.เพลงผีเสื้อนักสู้
13.เพลงอย่ายอมแพ้
14.เพลงของขวัญจากก้อนดิน
15.เพลงฟ้าหลังฝน
16.เพลงบ่อน้ำสามบ่อ
17.เพลงหนาวแสงนีออน
มาฟังเพลงกันแล้ววิเคราะห์ในแบบฝึกเพลงดอกหญ้าในป่าปูน

เพลงผีเสื้อกับดอกไม้

เพลงสามัคคีพี่น้องไทย


เพลงดูดาวบนตักแม่


เพลงบุษบาเสี่ยงเทียนเพลงผีเสื้อนักสู้
เพลงอย่ายอมแพ้
เพลงของขวัญจากก้อนดินเพลงฟ้าหลังฝน

S! Radio
รักแท้แพ้เดช
เพลง ฟ้าหลังฝน
ศิลปิน เดช อิสระ
อัลบั้ม รักแท้แพ้เดช
ดูเนื้อเพลงคัดลอกโค้ดเพลงนี้ดาวน์โหลดริงโทน
เพลงหนาวแสงนีออน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น